TEACHERS, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, PASNIEDZĒJI

Sandra Godiņa

 

Pasniedzēja ar lielu pieredzi darbā ar pieaugušajiem gan Latvijas augstskolās, gan dažādos mācību centros mācot latviešu valodu cittautiešiem. Filoloģijas doktore, humanitāro zinātņu maģistra grādu ieguvusi ar izcilību. Ilgstoši darbojas kā tulkojumu ārštata redaktore vairākās izdevniecībās, tādās kā „Zvaigzne ABC”, „Jāņa Rozes apgāds” u.c. Vairāku publikāciju par Latviešu un cittautu literatūru autore.

 

Agita Kalniņa

 

Latviešu valodas un literatūras un angļu valodas skolotāja, maģistrs, filoloģijas bakalaura grāds literatūrzinātnes apakšnozarē. Kvalifikācijas celšana Leonardo Da Vinci projektos. Apmeklējusi tādus kursus kā „Izglītība digitālajā laikmetā: tehnoloģiju izmantošana un mācīšanās procesa individualizēšana”, „Teaching English Learning Technologies for classroom e-vidē” u.c. 20 gadu pieredze latviešu valodas pasniegšanā. Darbojās kā svešvalodu metodiskās komisijas vadītāja. SHE SPEAKS IN ENGLISH.

 

Jogita Liepiņa

 

Latviešu valodas un literatūras un Latvijas kultūras vēstures skolotāja, iegūts izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā. Ilgstoši darbojas kā latviešu valodas kursu pasniedzēja pieaugušajiem (latviešu valodas mācīšana cittautiešiem). Ir ieguvusi tiesības īstenot bilingvālu izglītības procesu (Mācību priekšmeta un valodas integrācija bilingvālā pedagoģiskā procesā).

Aija Krankale

 

Vairāk kā 20 gadu pieredze latviešu valodas un literatūras skolotājas amatā. Ilgstoši darbojas kā latviešu valodas kursu pasniedzēja pieaugušajiem (latviešu valodas mācīšana cittautiešiem). Ir ieguvusi tiesības īstenot bilingvālu izglītības procesu (Mācību priekšmeta un valodas integrācija bilingvālā pedagoģiskā procesā).

Signe Gusta

 

Liepājas Pedagoģiskā akadēmija, latviešu valodas un vācu valodas skolotāja. Iegūts maģistra grāds latviešu filoloģijā. Vairāk kā 10 gadu pieredze latviešu valodas skolotājas amatā. Darbojas kā latviešu valodas kursu pasniedzēja pieaugušajiem (latviešu valodas mācīšana cittautiešiem).

 

Dace Gintere

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja mazākumtautību skolās. Iegūts izglītības zinātņu maģistra grāds vispārējā pedagoģijā. Papildus iegūta LAT 2 (latviešu valodas kā otrās valodas mācīšanas) apliecība. Vairāk kā 20 gadu pieredze latviešu valodas pasniegšanā. Pieredze tulkošanā un dažādu materiālu pielāgošanā valodas apguvei. 

Dace Īviņa

 

LU, Filoloģijas maģistra grāds latviešu filoloģijā, Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā. Papildinājusi zināšanas Latviešu valodas aģentūras un Britu Padomes pārstāvniecības pedagogu profesionālās pilnveides programmā „Mācību satura un valodas integrētās apguves (CLIL) metodika”. Vairāk kā 8 gadu pieredze latviešu valodas pasniegšanā pieaugušajiem cittautiešiem. SHE SPEAKS IN ENGLISH.

 

Inta Bērziņa

 

LU, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja. Vairāk kā 25 gadu pieredze latviešu valodas pasniegšanā. Darbojusies kā literārā redaktore SIA „LID”. SHE SPEAKS IN ENGLISH. 

 

Sarmīte Sčucka

 

Daugavpils universitāte, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā - izglītības darba vadība; Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija. Ievērojama darba pieredze, daudzus gadus strādā par latviešu valodas skolotāju pieaugušajiem, darba pieredze direktora vietnieces amatā. Regulāri papildina zināšanas dažādos kursos un semināros.

 

Juris Klučnieks

 

Latvijas Valsts Universitāte, specializācija latviešu valodā un literatūrā. Ievērojama darba pieredze pieauguso apmācībā, vairākus gadus darbojas kā latviešu valodas pasniedzējs Sabiedrības integrācijas fonda projektā pieaugušo apmācībai. Vadījis latviešu valodas apmācības krievvalodīgo grupām tādās iestādēs kā Sakaru Banka, banka „Olimpija”, Rīgas Traleru flotes bāzes kuģis u.c.

 

Mārīte Žimante

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, maģistra grāds filoloģijā. Apgūta pedagogu profesionālās pilnveides programma „Latviešu valodas kā svešvalodas apguves metodika darbā ar pieaugušajiem”. Latviešu valodas un vācu valodas skolotāja. Vairāk kā 7 gadu pieredze valsts valodas apmācībā cittautiešiem.

T: 28343388 (LMT), 27030327 (Tele2), 27766277 (Bite), 67432343 (Lattelecom), Skype: dialogsab, E-pasts: info@dialogs-ab.lv

URL: www.dialogs-ab.lv, www.kursibezdarbniekiem., www.learnenglish., www.biznesakursi.